Beslut har fattats om 2022 års teman för den strategiska forskningen

24.9.2021

Statsrådet har fattat beslut om temana för de program för strategisk forskning som startar nästa år.

De två temana är:

  • Barn och unga – välmående framtidsformare
  • Säkerhet och tillit i algoritmernas tid.

Likabehandling är övergripande prioritering för bägge temana.

Rådet för strategisk forskning (RSF) ska utifrån temana lansera fleråriga forskningsprogram. RSF:s ordförande, professor Kimmo Nuotio berättar att RSF förbereder sig på att öppna ett program för varje temaområde.

”Temaområdena är mycket aktuella och vi hoppas att de inspirerar forskare att hitta nya perspektiv. Till exempel förtroende lyfts nu fram inom temana i något annorlunda sammanhang än vad man i allmänhet är van vid”, förklarar Nuotio.

RSF finansierar långsiktig och vetenskapligt högklassig forskning som på ett flervetenskapligt och interaktivt sätt ska finna lösningar på betydande utmaningar i det finländska samhället. RSF förväntar sig att de projekt som väljs ut till programmen inbegriper en aktiv växelverkan mellan kunskapsproducenter och kunskapsanvändare under hela forskningens livscykel.

Enligt en preliminär uppskattning kommer utlysningstexten och anvisningarna att publiceras i början av november på Finlands Akademis webbplats. Utlysningens första steg är öppen fram till början av januari 2022.

Mer information

 Barn och unga – välmående framtidsformare:

  • vetenskapsrådgivare Kyösti Husso, tfn 0295 335 103
  • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 0295 335 195

 Säkerhet och tillit i algoritmernas tid:

  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067
  • ledande vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 0295 335 064

 Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi. 

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?