89 ansökningar till RSF:s programutlysningar

14.1.2021

Första steget av rådet för strategisk forsknings (RSF) utlysningar inom 2021 års program stängde den 13 januari. Till de tre nya programmen för strategisk forskning inlämnades sammanlagt 89 preliminära ansökningar. Ansökningarna fördelades på följande sätt:

  • 25 ansökningar till programmet Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY)
  • 28 ansökningar till programmet Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv (BIOD)
  • 36 ansökningar till programmet Pandemier som utmaning för samhället (PANDEMICS).

Bedömningspaneler ska nu bedöma de preliminära ansökningarnas samhälleliga relevans, genomslag och vetenskapliga kvalitet samt hur de passar in på programmens mål. Enligt en preliminär tidtabell ska RSF i mitten av mars fatta beslutet om vilka projekt som går vidare till utlysningens andra steg.

Har du frågor eller synpunkter?