Temaenkäten om strategisk forskning har stängt – tack för alla förslag och kommentarer!

13.11.2020

Vår enkät om nya programteman för 2022 har stängt. Inom utsatt tid fick vi in sammanlagt 151 förslag till stöd för rådet för strategisk forsknings (RSF) temaarbete. Totalt 537 användare loggade in på enkäten, och det fördes en mycket aktiv och nyttig diskussion mellan dem. Sammanlagt 474 kommentarer övervägde och vidareutvecklade inkomna förslag. Förslagen och kommentarerna fick 984 gilla-markeringar.

Samtliga förslag och kommentarer granskas som en del av RSF:s temaberedning. Beredningen av temana fortsätter nu vid RSF och i början av 2021 med workshoppar för intressentgrupper. RSF ordnar också åter ett offentligt samråd i maj 2021 där utkasten till temaförslag ännu kan kommenteras. Efter evenemanget färdigställer RSF utkasten och fattar beslut om de temaförslag som överlämnas till statsrådet. På basis av statsrådets temabeslut bereder RSF i höst 2021 de program för strategisk forskning som inleds 2022 samt utlysningarna om dem.

Vi tackar varmt alla som deltagit i enkäten för värdefulla förslag och synpunkter. Ett aktivt deltagande i processen bidrar till att ta fram högklassiga temaförslag.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?