108 ansökningar till första steget av RSF:s utlysning

23.1.2019

Första steget av rådet för strategisk forsknings (RSF) utlysning gällande programmen för år 2019 stängde på onsdagen den 23 januari. RSF utlyste finansiering inom fyra nya program. Inom programmet Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling inkom 28 ansökningar, inom programmet Offentliga maktens ändrande roll och möjligheter för samhällsstyrning inkom 32 ansökningar, inom programmet Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle inkom 26 ansökningar och inom programmet och Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem inkom 22 ansökningar.

Vad händer sedan?

Bedömningspaneler kommer att bedöma de preliminära ansökningarnas samhälleliga relevans, genomslag och vetenskapliga kvalitet samt hur de passar in på programmens mål. Senast i slutet av mars fattar RSF sedan beslutet om vilka projekt som går vidare till utlysningens andra steg.

Har du frågor eller synpunkter?