Juha Hiedanpään johtamassa BIOD-ohjelmassa tutkitaan elonkirjoa

18.2.2022

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Juha Hiedanpää aloitti Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet (BIOD) -tutkimusohjelman ohjelmajohtajana 1.1.2022. Ohjelma jatkuu syyskuuhun 2027 ja sitä rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

BIOD-ohjelma keskittyy luonnon monimuotoisuuteen eli elonkirjoon hyvinvoinnin edellytyksenä. Hiedanpään mukaan ohjelman kolme konsortiota eli hankekokonaisuutta täydentävät hyvin toisiaan. ”Tutkimus keskittyy elonkirjon heikentymisen syihin ja pohtii elpymisen keinoja hiukan eri näkökulmista. Kaikilla on lähtökohtana maankäyttö ja sen suunnittelu: miten ihminen on tahallaan tai vahingossa ajanut luontoarvoja kauemmas kaupungeista ja talouskäytössä olevilta mailta.”

Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä (BOOST) -hanke tarkastelee heikkenevien luontoarvojen hyvittämistä ja sitä, etteivät luontoarvot ja niiden laatu vähenisi maankäytöstä huolimatta. Siinä missä BOOST tarkastelee ihmistä ja ihmisen tekemisiä ympäröivän luonnon monimuotoisuutta, Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla (BIWE) -hanke tarkastelee ihon ja ihmisen sisäisen biologisen monimuotoisuuden merkitystä ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Hanke ei vie ihmisiä luontoon saamaan terveys- ja hyvinvointihyötyjä vaan tuo luonnon ihmisen luo, esimerkiksi asuintalojen pihoihin. ”On totuttu ajatukseen, että ihminen on erkaantunut luonnosta ja sen korjaamiseksi ihminen olisi palautettava luontoon tarjoamalla esimerkiksi kiinnostavia luonto- ja virkistyskokemuksia. BIWE katsoo asiaa toisesta näkökulmasta”, Hiedanpää kertoo.

Ohjelman kolmas konsortio Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus (BIODIFUL) tutkii johtajuutta. Luonnon köyhtymisen ehkäiseminen vaatii laajaa systeemitason muutosta eli johtajuutta niin kulutuksessa, liiketoiminnassa kuin koko yhteiskunnassa.”Voiko tärkeämpää ja kiinnostavampaa tutkimuskokonaisuutta ollakaan!” Hiedanpää hehkuttaa.

Strateginen tutkimus on vaikuttamiskeinojen yhteisluomista

Hiedanpää odottaa ohjelmajohtajan tehtävältään uudenlaista vivahdetta myös omaan työhönsä Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorina. ”Olen innostunut miettimään yhdessä BIOD-ohjelman hankkeiden kanssa, miten kehitämme ja toteutamme tieteellistä vaikuttamistyötä. Otamme vaikuttamiseen tutkimuksellisen otteen”, Hiedanpää korostaa. Tiedeviestinnän lisäksi strategisessa tutkimuksessa ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Lisäksi tuloksia pitää soveltaa käytäntöön yhteistoiminnallisesti ja seurata vaikuttavuutta. ”Kuulostaa mahtipontiselta, mutta jotain tuollaista olisi pystyttävä tekemään, jotta tiede voisi olla avuksi luonnon monimuotoisuuden kannalta ongelmallisten toimintatapojen murtamisessa ja uusien, vaikutuksiltaan parempien toimintatapojen hahmottamisessa”, pohtii Hiedanpää.

Vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa on olennainen osa strategista tutkimusta. ”Jokaisella ohjelman hankkeella on valtava kontakti- ja yhteistyöverkosto ministeriöstä etujärjestöihin ja yrityksiin sekä järjestäytyneistä kansalaisyhteiskunnan toimijoista yksittäisiin kansalaisiin. Tarkoituksenani on tehdä vaikuttamisesta suunnitelmallisempaa. Luomme ohjelmalle oman vaikuttamisstrategian ja toteutamme sitä johdonmukaisesti mutta joustavasti.”

Hiedanpään mukaan kansainvälistä vaikuttamista ei tule unohtaa: ”BIOD-ohjelma on Euroopan mittakaavassa ja myös globaalisti ainutlaatuinen. Siksi otamme myös eurooppalaiset vaikuttamiskanavat käyttöön. Tarkemmat painopisteet paljastuvat ja täsmentyvä, kun olemme tehneet vaikuttamisstrategian.”

Strateginen tutkimus on Hiedanpään mukaan erittäin tärkeä rahoitusmuoto, koska siinä yhdistyvät poikkeuksellisesti ongelmallisten käytäntöjen tunnistaminen tutkimuksen kautta ja niiden muuttamiseen tähtäävä vuorovaikutuksellinen ote. ”Tuntuu luontevalta siirtyä STN:n rahoittamasta, viime vuonna päättyneestä Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -konsortiosta, johtamaan BIOD-ohjelmaa, joka on itselleni teemaltaan läheinen ja lisäksi yhteiskunnallisesti hyvin tärkeä”, summaa Hiedanpää.

Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää on valittu strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet, BIOD -ohjelman ohjelmajohtajaksi 1.1.2022-31.12.2024. Ohjelmajohtajat ovat palvelussuhteessa taustaorganisaatioonsa.

 

Teksti: Tiina Salo

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?