Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus (BIODIFUL)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Luonnon monimuotoisuus eli elonkirjo köyhtyy kiihtyvällä nopeudella. Luonnon köyhtymisen ehkäiseminen vaatii laajaa systeemitason muutosta eli johtajuutta niin kulutuksessa, liiketoiminnassa kuin koko yhteiskunnassa. BIODIFUL-konsortion tieteellinen ja yhteiskunnallinen tavoite on tukea ja mahdollistaa muutosta kohti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta sekä yksilö-, organisaatio- että yhteiskuntatasoilla. Hankkeessa keskitytään erityisesti ruokajärjestelmään ja luonnon virkistyskäyttöön. BIODIFUL nojaa monimenetelmäiseen tutkimukseen ja laajaan yhteiskunnalliseen verkostoon. Neljän yliopiston ja tutkimuslaitoksen muodostama monitieteinen konsortio tuo yhteen luonnon- ja ihmistieteet (mm. biodiversiteettitutkimus, kestävyystiede, ympäristöjohtaminen, johtajuus, kuluttajatutkimus ja markkinointi, tulevaisuudentutkimus ja ruokatieteet). Käytännön tuloksena syntyy monitasoinen BIODIFUL-johtajuusmalli, itseorganisoituva BIODIFUL-verkosto sekä BIODIFUL-johtajuusfoorumi.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?