Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä (BOOST)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Ympäristökriisistä vallitsee yksiselitteinen tieteellinen yksimielisyys ja poliittinen tahotila pysäyttää luontokato on vahva. Silti olemme järjestelmällisesti epäonnistuneet luontokadon pysäyttämisessä: yhtäkään biologista monimuotoisuutta koskevista globaaleista tavoitteista ei saavutettu vuoteen 2020 mennessä. Tässä hankkeessa me valtavirtaistamme monimuotoisuuden turvaamista ja mahdollistamme oikeudenmukaisen siirtymän kohti luontohaittojen hyvittämistä, eli ekologista kompensaatiota. Mahdollistaminen sisältää mm. kompensaatiorekisterin, biodiversiteettikirjanpidon ja toimivan kompensaatiojärjestelmän kehittämisen. Kompensaatiolla tarkoitetaan ekologisesti haitallisesta toiminnasta aiheutuvien luontohaittojen hyvittämistä konkreettisin parannuksin/toimin luonnossa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?