Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla (BIWE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Luonnon monimuotoisuus on välttämätöntä niin ympäristön kuin ihmisen hyvinvoinnille. Kaupungeissa maankäyttö on vähentänyt luonnon monimuotoisuutta, mikä heikentää kaupunkiekosysteemin toimivuutta, kansalaisten hyvinvointia ja lisää immuunivälitteisten häiriöiden riskiä.

BIWEssä palautetaan kokein mikrobiologista monimuotoisuutta tiheästi asutuille alueille ja tutkitaan ekologista ja ihmisen hyvinvointia. Tulokset yhdistetään julkisesti saatavilla olevaan maankäyttödataan. Tämä mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden lisäämisen ja herkkien ihmisryhmien (vammaiset, lapset joilla geneettinen tyypin 1 diabeteksen riski) samanaikaisen tutkimisen myös kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.

Hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu monitieteisyyteen ja laajaan vuorovaikutukseen: BIWE yhdistää ympäristötieteellisen, lääketieteellisen, psykologisen ja teknistieteellisen tiedon ja luo tietoa kestävän viheralue- ja kaupunkisuunnittelun sekä kaupunkiympäristön kunnostuksen tarpeisiin.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?