Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu (SchoolWell)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

SchoolWell tutkii lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen rakentumista koulun oppimisympäristöissä. Hyvinvointi on fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten osatekijöiden dynaaminen kokonaisuus, jonka kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja tukeminen edellyttää osatekijöiden välisten suhteiden sekä lapsen elämän resurssien ja riskitekijöiden tuntemista. Koko ikäluokan tavoittava peruskoulu on yhteiskunnan keskeisin väline pahoinvoinnin ehkäisemiseen oppimisen tukemiseen. SchoolWell mallintaa koululaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumista ja kehittää indikaattoreita varhaisten hyvinvointierojen ja näiden systeemisten seurausten ennakoivaan tunnistamiseen koulussa. Hanke luo hyvinvoinnin resursseja ja tukemisen keinoja rakentamalla koulun hyvinvointia edistäviä sosio-pedagogisten käytäntöjä ja materiaaleja koululaisten ja ammattilaisten kanssa yhdessä kokeillen. SchoolWell tuottaa malleja koululaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamiseen näiden käytössä.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?