Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta (IMAGINE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Mielenterveyden häiriöt lisäävät syrjäytymisen riskiä aikuistumisen kynnyksellä. Investointi nuorten mielenterveyteen on keskeistä nyt kun mielenterveyspalveluiden kuormittuneisuus on lisääntynyt jo pitkään ja pandemia on ennestään lisännyt hoidon kysyntää. Tässä konsortiossa tuetaan kansallista mielenterveysstrategiaa 2020-2030. Tavoitteena on varmistaa, että kouluissa, perusterveydenhuollossa ja vankeinhoidossa parannetaan vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien saatavuutta. Tuomme Suomeen näyttöön perustuvia menetelmiä, jotka on validoitu alle 25-vuotiaille nuorille. Arvioimme kustannus-vaikuttavuuden sen jälkeen, kun menetelmät on muokattu Suomeen sopiviksi. Keräämme tietoa siitä, miten voidaan parantaa menetelmien valintaa, muokkausta, levittämistä ja juurruttamista. Lisäksi haluamme parantaa nuorten tavoittamista ja pysymistä hoidon parissa. Nuoret ja ammattilaiset ovat aktiivisesti mukana kaikissa hankkeen vaiheissa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?