Haitalliset lapsuudenkokemukset elämänkulussa: pitkän aikavälin seuraukset ja vaikuttavat ehkäisyn keinot (ACElife)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Useat Suomessa asuvista lapsista altistuvat haitallisille lapsuudenkokemuksille: väkivallalle, laiminlyönnille ja kodin kuormitustekijöille esimerkiksi vanhempien päihde- tai mielenterveyshäiriöstä johtuen. Haitallisilla lapsuudenkokemuksilla tiedetään olevan kasautuvia vaikutuksia läpi elämänkaaren, mutta niiden laajuutta ei tunneta. Suomessa lukuisat palvelut pyrkivät sekä ehkäisemään näitä haitallisia kokemuksia että lieventämään niiden vaikutuksia. Palveluiden toimivuutta on kuitenkin tutkittu varsin vähän eikä lasten näkökulmaa ole juuri huomioitu niiden kehittämisessä. ACElife on monitieteellinen tutkimushanke, jossa tutkitaan haitallisia lapsuudenkokemuksia elämänkaaressa. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan lastensuojelun, rikosoikeusjärjestelmän sekä kolmannen sektorin tuottamien palveluiden vaikuttavuutta. Projektin tavoitteena on taata yhdenvertaiset mahdollisuudet haitallisista lapsuudenkokemuksista kärsiville lapsille.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?