Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (R-to-B)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

R-to-B konsortion päämääränä on vähentää lasten ja nuorten yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia erilaisissa ympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa, kouluissa, harrastuksissa ja sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa käytetään mm. aivokuvantamisen, biomarkkereiden ja toimintatutkimuksen menetelmiä sekä laajoja kansallisia ja kansainvälisiä seurantatutkimusaineistoja, rekisteritietoja sekä eri kouluasteilla toteutettavien interventioiden vaikuttavuusarviointia. R-to-B konsortion tutkijat ovat Turun, Helsingin, Jyväskylän ja Aalto yliopiston kasvatus/kehityspsykologian, sosiologian, lääketieteen, lastenpsykiatrian, neurotieteen, taloustieteen sekä informaatioteknologian asiantuntijoita. Konsortion osapuolina ovat myös ITLA, Opetushallitus ja THL. Lasten, nuorten ja perheiden lisäksi tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. eduskunnan sivistysvaliokunta, eri ministeriöt, kunnat sekä järjestöt.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?