Ulos epätoivosta – ratkaisuja nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja huumekuolemiin johtavien elämänkulkujen katkaisemiseksi (Young Despair)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Hankkeen tavoitteena on vähentää nuorten vakavaa väkivaltaa, huumeiden yliannostuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä. Tutkimalla näistä syistä aiheutuneita alle 30-vuotiaiden kuolemia ja läheltä piti -tapauksia etsitään keinoja nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisyyn ja hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen. Tehostamalla epäsuotuisimpien tapahtumakulkujen ehkäisyä voidaan pahoinvoivia nuoria auttaa laajemminkin. Tutkimus hyödyntää rekisteritietoja, dokumentteja sekä nuorten, perheiden ja ammattilasten haastatteluja. Pureutumalla sosiaalisiin mekanismeihin (social autopsy) uusimpia analyysimenetelmiä soveltaen pyritään nuorten elämänkuluista tunnistamaan pisteitä ja prosesseja, joiden kautta haitalliset kehityskulut olisivat ennalta ehkäistävissä. Tutkimus toteutetaan THL:n, Nuorisotutkimusseuran, A-klinikkasäätiön sekä Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen tutkijoiden toimesta vuorovaikutuksessa kentän toimijoiden ja hallinnon sekä nuorten kanssa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?