Osaamispohjainen kasvu 3D-digitalisaation, robotiikan, paikkatiedon ja kuvankäsittelyn sekä -laskennan yhdistetyssä teknologiamurroksessa (COMBAT/Pointcloud)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa, Oulun yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Turun yliopistossa työskentelevien yli kolmenkymmenen tutkijan yhteistyölle perustuva hanke kehittää yhdessä ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa läpimurtoja 3D-mittaustekniikoiden, robotiikan ja laskentamenetelmien saroilla. Hanke keskittyy erityisesti metsien ja kaupunkien 3D-digitalisaatioon ja väylämittauksiin luoden uudenlaisen tavan käsitellä ja hyödyntää Suomen luonnonvaroja ja infrastuktuureja. Hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen osaamispohjaisia uusia työpaikkoja, tuottaa säästöjä valtiosektorilla, saavuttaa lukuisia onnistumisia yhdessä teollisuuden kanssa ja tuottaa tieteellisiä huippujulkaisuja. Nämä tavoitteet saavutetaan yhteistyössä laajan poliittisia päättäjiä, Suomen vientiteollisuutta, sarjayrittäjiä, ja lukuisia muita yrityksiä sisältävän sidosryhmäverkoston kanssa.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

COMBAT/Pointcloud-hanke oli kaupunkien, metsien ja väylien pistepilvimallintamisen ja 3D-digitalisaation tutkimushanke. Hankkeen tavoitteena oli tehdä tieteellisiä ja taloudellisia läpimurtoja, palvella työllisyyttä, tehdä yhteistyötä teollisuuden kanssa sekä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi neljällä sektorilla: 1) Tuimme metsäteollisuuden digitalisaatiota, tavoitteena vahvistaa Suomen asemaa alan parhaana kansainvälisenä asiantuntijana sekä edistää 3D-metsäteknologian vientiä. 2) Kehitimme suomalaisia tietotuotteita jokiväylien kartoitukseen, jotka parantavat julkisen sektorin kustannustehokkuutta automatisoimalla jokiympäristön monitorointia ja parantavat toimijoiden osaamista. 3) Kehitimme uusia kaupunkimallien sovelluksia, tuotantoprosesseja ja julkaisualustoja kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon tueksi. 4) Kehitimme väylien ja niiden ympäristöjen kartoitusteknologiaa; automatisoimme sähkölinjojen, katujen ja niiden lähiympäristön inventointia, kartoitusta ja visualisointia.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?