Teollisuuden digitaalinen murros (DDI)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Teollisuuden digitaalinen murros -projekti tutkii digitalisaation vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan teollisuuden linssin läpi. Sen monitieteinen konsortio on erinomaisen pystyvä tähän tehtävään. Projekti tuottaa kattavan analyysin digitalisaation tiekartoista ja vaikutuksista teollisuuteen, sen ekosysteemeihin ja kumppaneihin sekä relevantteihin instituutioihin kuten liiketoimintamalleihin, regulaatioon, johtamiseen ja hallintaan.

Tutkimme myös murroksen hyödyntämisen edellyttämiä muutoksia koskien ihmisten töitä, instituutioita ja toimintatapoja. Tätä varten toimimme läheisessä vuorovaikutuksessa relevanttien toimijoiden kanssa konkreettisten interventioiden kautta. Hakeudumme myös läheiseen vuorovaikutukseen eri intressipiirien, policy-toimijoiden, asiantuntijoiden ja laajan yleisön kanssa tuottaaksemme politiikkatoimia ja interventioita, joilla Suomen edellytykset murroksen hyödyntämiseen maksimoituvat ja eri toimijoiden tarvitsemat taidot ja kyvykkyydet saadaan tarjolle.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Digitalisaatio kuuluu yhteiskunnan suurimpiin muutosvoimiin, joka on jo muokannut monia alueita ja ihmisten arkea. Teollisuuden digitaalinen murros -konsortio tutkii digitalisaation vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan teollisuuden linssin kautta. Se lähestyy aihetta eri tieteiden näkökulmasta ja eri tasoilla yleisistä kehityslinjoista yksittäisiin toimialoihin ja niiden muutoksiin. Yleisellä tasolla työn tuloksiin kuuluvat murroksellisten teknologioiden diffuusion mallittaminen, alustatalouden liiketoimintamallien ja ekosysteemien tutkimus, tietopohjaisen johtamisen tutkimus sekä käyttäjien ja kuluttajien tutkimus. Yksittäisten teknologioiden ja toimialojen alueella konsortion työ on painottunut murroksellisiin aiheisiin kuten 5. sukupolven tietoverkkoihin, lohtoketjuihin, tekoälyn ja koneoppimisen soveltamiseen sekä digitaalisiin kaksosiin. Näitä silloittavana teemana on toiminut tiedon ristiinhyödyntäminen ja jakaminen. Konsortion työn tuloksia on tiivistetty politiikkasuosituksiin ja interventioihin. Tätä on tehty yhdessä eri intressipiirien, asiantuntijoiden ja yleisön kanssa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?