Smart Energy -teknologiamurros - mahdollisuuksien hyödyntäminen Suomen kestävässä kasvussa toisella vuosisadalla (SET)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Uudet teknologiat murtavat energiajärjestelmän vanhat säännöt ja johtavat radikaaleihin muutoksiin tuottajien ja käyttäjien rooleissa, mutta tarjoavat myös suuria mahdollisuuksia. International Energy Agencyn mukaan globaali energiamurros tuottaa $50.000 miljardin markkinat 2035 mennessä. Smart Energy Transition (SET) -hankkeen tavoitteena on: (1) Analysoida älykkään energian teknologiamurrosta, sen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikutuksia Suomen kasvukärkiin: biotalouteen, cleantechiin ja digitalisaatioon. (2) Selvittää, miten eri toimialat voivat hyötyä murroksesta, ottaen huomioon institutionaalisen kehyksen, liiketoiminnan kehittyvät ekosysteemit, aiemmissa tutkimuksissa havaitut osaamisaukot ja sekä taloudelliset vaikutukset. (3) Yhteiskehittää ratkaisuja havainnollistamalla teknologioiden vaikutuksia ja niiden mahdollisuuksia, testaamalla transitioareenoja, integroimalla hanke politiikkaprosesseihin, vuorovaikuttamalla sidosryhmien ja kansalaisten kanssa ja tuottamalla uutta liiketoimintaa synnyttäviä työkaluja.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

SET-hanke vaikutti monien muiden ohella energia-alan muutokseen tuottamalla uutta tietoa murroksen teknologioista, kuten uusiutuvasta energiantuotannosta, rakennusten ja lämmitysjärjestelmän ratkaisusta sekä power-to-X-teknologioista. Teknologioiden käyttöönottoa SET edisti tukemalla ja analysoimalla oppimista energiakokeiluista, ja toteuttamalla yhteiskehittämistä erityisesti murrosareenoissa. Lisäksi SET selvitti politiikkatoimien ja instituutioiden vaikutusta murrokseen sekä tarkasteli kulutusjouston liiketoimintamalleja. SET-hanke toimi tiiviissä yhteistyössä tiedon käyttäjien kanssa pyrkien auttamaan päätöksentekijöitä ja yrityksiä ymmärtämään murrosta ja hyödyntämään sen tuomia mahdollisuuksia. Hankkeen politiikkasuositukset kohdennettiin ajankohtaisiin aiheisiin ja keskustelutilaisuuksissa valotettiin monipuolisesti energiamurroksen haasteita. Hankkeen aikana uusiutuvan energian määrä lisääntyi energiajärjestelmässä, hankkeen kaukolämpövision mukaiset toimet käynnistyivät monissa kaupungeissa, ja power-to-X muuttui utopiasta pilotointiin. Lisäksi älykäs ja puhdas energialiiketoiminta lähtivät kasvuun.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?