Pilvipalvelut laajamittaisten vaihtelevan hajautetun energiantuotannon mahdollistajina (BCDC Energia)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Pilvipalvelut laaja-alaisen vaihtelevan energiantuotannon mahdollistajana (BC-DC) -hanke tuottaa tutkimuspohjaisen käytännön toteutuksen hajautetun energiantuotannon tehokkaaseen hyödyntämiseen. Konsortion tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden mahdollisimman suuren ja samalla kustannustehokkaan käytön. Hankkeessa selvitetään, kuinka taloudelliset markkinamekanismit yhdistettynä uuden sukupolven ICT- ja digipalveluihin sekä uuden tyyppisiin sääennusteisiin mahdollistavat asetetun tavoitteen.

Projektin tuloksena kehitetään pilvipalveluun pohjautuva digitaalinen kauppapaikka hajautetun energiantuotannon vaihdantaan. Tulosten hyödynnettävyyttä edistetään tiedon hallinnan tutkimukseen perustuvan vuorovaikutusmallin pohjalta. Vuorovaikutuksen tavoitteena on muodostaa aktiivinen yhteisö, jonka puitteissa tutkijoiden ja yhteisön jäsenten tietoa ja ymmärrystä hajautetun energian tuotannon mahdollisuuksista syvennetään ja jaetaan.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Tuuli- ja aurinkovoima ovat keskeisessä roolissa hiilidioksidittoman energiasektorin saavuttamisessa. Niiden tuotanto on sääriippuvaista ja siten vaihtelevaa, mikä lisää epävarmuutta ja hintavaihtelua sähköjärjestelmässä. Tuotannon vaihtelun tasapainottaminen luo kustannuspaineita koko sähköjärjestelmään. Hankkeessa tutkittiin ja tuotettiin ratkaisuja vaihtelevuuden ongelmaan. Päätuloksina olemme i) osoittaneet, kuinka sähköjärjestelmään integroitavan vaihtelevan uusiutuvan energiantuotannon kustannustehokkuutta voidaan parantaa, ii) kehittäneet mekanismeja kulutusjouston aktivoimiseksi sekä edistäneet energian kulutukseen liittyvää tietoisuutta, iii) tuottaneet tietoa eroista kuluttajien energiatiedon lukutaidossa, iv) kehittäneet energiasääennusteen sekä levittäneet sitä laajempaan käyttöön, ja v) tuottaneet uuden sukupolven ICT- ja digitaalisia ratkaisuja energiamarkkinoiden murroksen tarpeisiin.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?