Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Jälkiteollisissa yhteiskunnissa kuten Suomessa hyvinvointipalvelujen tarve on kasvamassa voimakkaasti ja hyvinvointi- ja terveyspalvelut ovat suurin julkisen sektorin menoerä. Palvelurobottien uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia tälle alueelle sekä tuottavuuden kasvun että palvelujen laadun kehittämisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Ala on kuitenkin haastava johtuen eettisten, lainsäädännöllisten ja sosiaalisten tekijöiden keskeisestä asemasta.

ROSE-hankkeessa tutkitaan monitieteisesti, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen, kun palvelut kehitetään eettisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Kehitystä tutkitaan yksilöiden, instituutioiden ja yhteiskunnan tasoilla, ottaen huomioon niin käyttäjätarpeet ja eettiset näkökohdat kuin teknologian kypsyys sekä palvelujärjestelmän kokonaisuus.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Robotit ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuus -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli arvioida robottien tarjoamia mahdollisuuksia ja niiden soveltamista ikäihmisille tarkoitettujen palveluiden tuotannossa sekä arvioida alan kehittymistä. Hankkeessa kuusi suomalaista tutkimustahoa yhdisti voimansa tutkiakseen monitieteisesti ilmiötä kolmella tasolla, yksilöiden, organisaatioiden sekä yhteiskunnan näkökulmista. Hankkeessa tehtyjen kokeiluiden ja muun tutkimuksen perusteella on osoittautunut, että robotiikka teknologiana on edelleen monin osin epäkypsää ikäihmisten palveluihin ja tämän hetken toimivat sovellukset ovat hyvin rajattuja käyttötarkoitukseltaan. Hankkeen tulokset on raportoitu Suomen hoivarobotiikan tiekartassa, jossa esitetään visio, joka on todennäköisesti teknisesti mahdollinen viiden ja kymmenen vuoden kuluttua. Jotta robotiikan hyödyt realisoituvat, samaan aikaan tulee tukea organisaatioiden kykyä ottaa uutta teknologiaa käyttöön ja kytkeä se osaksi palvelutuotantoa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?