Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous (FORBIO)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Tämä konsortiotutkimushanke pyrkii tuottamaan tarvittavaa osaamista ja ratkaisumalleja, joiden avulla voidaan turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset ja sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön, johon vaikuttaa sekä ilmastonmuutos että metsäbiotalouden ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet eri aikajänteillä ja alueilla. Hanke kattaa seuraavat tutkimusteemat:

1. Täsmämetsänhoito ja räätälöity metsäbiomassan tuotanto;

2. Resurssiviisas teollisten symbioosien raaka-ainehuolto;

3. Metsäbiomassasta korkeamman jalostusasteen lopputuotteiksi,

4. Ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden kestävyysja hyväksyttävyys ja

5. Suomen metsäbiotalouden kehitysmahdollisuudet osana globaalimuutosta ja Euroopan Unionia.

Tähän hankkeeseen osallistuu useita keskeisiä tutkimustiedon käyttäjiä, millä varmistetaan tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys, relevanssi ja vaikuttavuus.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

FORBIO-hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta osaamista, keinoja ja ratkaisumalleja, joilla voidaan turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset ja sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön, johon vaikuttavat yhdessä sekä ilmastonmuutos että metsäbiotalouden ja yhteiskunnan muutokset. Hanke on tuottanut avaintoimijoille uutta osaamista ja ratkaisumalleja erilaisten metsätuhoriskien kokonaisvaltaiseen hallintaan, ja metsäbiomassan tuotannon ja teollisten symbioosien raaka-ainehuollon sekä lopputuotteiden valmistuksen ja käytön vähähiilisyyden (vähäpäästöisyys), resurssitehokkuuden ja kestävyyden edistämiseen. Hanke on tuottanut myös päätöksenteon tueksi tarvittavaa kokonaisvaltaista metsäbiotalousosaamista ja tietopohjaa, joiden avulla voidaan edistää merkittävästi vähähiilisen, resurssitehokkaan ja kestävän metsäbiotalouden ja yhteiskunnan toimintaedellytyksiä eri aikajänteillä Suomen lisäksi laajemminkin Euroopan unionissa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?