Siirtymä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään (EL-TRAN)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Konsortio auttaa ratkaisemaan uusia politiikka-ongelmia, jotka aiheutuvat siirtymästä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään.

Energiasiirtymän alkuvaihe on käynnissä Suomessa. Konsortion työ tukee tätä kehitystä mutta kiinnittää huomiota kokonaiskuvan puutteeseen. Konsortio tarkastelee, mitä resurssitehokkuus varsinaisesti tarkoittaa tämän energiasiirtymän yhteydessä, mitä monimutkaisia politiikka-ongelmia se tuo mukanaan, ja kuinka niihin tulisi vastata. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tutkimme energiapolitiikan toimijoita, heidän intressejään ja kognitiivisia tulkintakehyksiään, Suomen sähköenergiajärjestelmään vaikuttavia trendejä ja rakenteita, erilaisia uusiutuvan energia ratkaisuja sekä mahdollisuuksia optimoida sähköenergiajärjestelmä toteuttamaan toimijoiden intressit. Muotoilemme vaatimukset suomalaisille energiapolitiikan toimijoille energiasiirtymän toteuttamiseksi ja laadimme julkisen sektorin toimijoille tiekartan prosessin tukemiseksi.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

EL-TRAN-konsortio (2015–2021) tutki, kuinka Suomen sähköjärjestelmä tehdään ilmastoneutraalimmaksi ja resurssitehokkaammaksi. Tieteidenvälinen tutkimus kattoi sähköjärjestelmän osat tuotannosta siirtoverkkoon ja kulutukseen, ja ulottui teknologisista ratkaisuista energiapolitiikkaan, asiantuntijoiden ja kansalaisten näkemyksiin sekä kansainväliseen energiamurrosten kontekstiin erityisesti pohjoismaissa ja EU:ssa. Konsortio löysi merkittävää yhteiskunnallista tukea energiasiirtymälle, kartoitti tieliikenteen sähköistämistä vauhdittavia politiikkainstrumentteja sekä toimenpiteitä raskaan tieliikenteen siirtymiseksi biokaasuun, ja analysoi mahdollisuuksia rakennusten energiaratkaisujen kytkemiseksi sähkönkäyttöpiikkien hallintaan, mikroverkkojen ja tehopohjaisten tariffien hyödyntämistä, sekä sähköjärjestelmän tulevaisuutta 2030/2050 ja bioenergian roolia. Konsortio korosti yhteiskunnallisten intressien huomioimista, jotta energiamurroksen toteutus olisi realistista.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?