Korkean jalostusarvon materiaalit suljetussa raaka-ainekierrossa (CloseLoop)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Hiilineutraaliin talouteen siirtyminen edellyttää muun muassa primääristen raaka-aineiden kulutuksen pienentämistä. Konsortiossa keskitytään erityisesti korkean jalostusarvon teknologioiden materiaalikiertoihin ja niiden tekemiseen entistä tehokkaammiksi. Kiertotalouden uudet mallit ja läpimurrot erityisesti ICT-, energia-, liikenne- ja hyvinvointisektoreilla ovat tarpeen, koska näiden alojen tulevaisuuden teknologiat pohjautuvat usein erittäin monimutkaisiin hybridimateriaaleihin. Monipuolinen konsortiomme tutkii ratkaisukeskeisesti suljettujen materiaalikiertojen teknologioita, kiertotalouden uusia liiketoimintamalleja ja kuluttajien toimintaa muuttuvassa kiertotaloudessa. Haluamme tehdä korkean jalostusarvon teknologioiden kiertotalousosaamisesta yhden Suomen tulevaisuuden taloudellisista keihäänkärjistä, ja hanke integroidaan politiikan ja kuluttajien päätöksentekoon laajan ja ihmiskeskeisen vuorovaikutussuunnitelmamme avulla.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Kiertotalouden hyödyntäminen on yksi tapa rajallisten resurssien entistä tehokkaampaan käyttöön. CloseLoop-hankkeessa tarkasteltiin kiertotalouden mahdollisuuksia Suomessa sekä systeemitasolla että teknologiakehityksen kannalta keskittyen arvometalleihin. Kiertotalouteen siirtyminen on sosiotekninen murros, jolloin tuotantorakenteet, liiketoimintamallit, tuotteet ja kulutuksen käytännöt muuttuvat. Keskeisessä roolissa ovat yhteistyö, tieto ja koulutus. Kiertotalouden tavoitteiden toteutumista edistää keskeisten toimijoiden yhteistyö. Kiertotalouden kehittäminen vaatii uusia työkaluja ja käytäntöjä yritysten ja julkisen sektorin väliseen kommunikointiin. CloseLoop-projektissa on kehitetty versio elinkaarianalyysistä (LCA), joka mahdollistaa monen toimijan välisen samanaikaisen LCA-arvioinnin. Kiertotalousvision toteutumisen taustalla on runsaasti eri teknologioita. Projektissa tutkittiin ja kehitettiin uusia kierrätysprosesseja, teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä, kriittisten materiaalien korvaamista ja kierrätysraaka-aineiden hyödyntämistä.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?