Syrjäytymisen estäminen: toimenpiteet ja mekanismit (Oma linja/PSE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Tämä projekti etsii uusia tapoja ehkäistä syrjäytymistä. Tarkastelemme syrjäytymisen taustalla olevia mekanismeja sekä arvioimme aikaisemmin toteutettujen politiikareformien pitkäaikaisvaikutuksia. Lisäksi monitieteinen tutkimusryhmämme yhdistää voimansa innovatiivisen kansalaisjärjestön kanssa suunnitellakseen uusia interventioita, jotka pyrkivät auttamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia nuoria. Tärkeä osa projektia on näiden interventioiden testaaminen satunnaistettujen kenttäkokeiden avulla. Interventiot suunnitellaan niin, että ne soveltuvat osaksi peruspalveluita.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Tässä projektissa olemme tutkineet nuorten syrjäytymiseen johtavia prosesseja suomalaisessa koulumaailmassa sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen pyrkivien toimenpiteiden vaikutuksia. Lisäksi yhtenä projektin päätavoitteena on ollut kehittää uusia tapoja ehkäistä syrjäytymistä kouluissa. Projektin yhteydessä on suunniteltu oppilaanohjausta tukeva interventio, jota on kokeiltu satunnaisesti valituissa kunnissa. Projektissa on analysoitu tämän intervention vaikutuksia ja tämä analyysi jatkuu myös rahoituskauden päätyttyä, kun rekisteriaineistoihin kerääntyy riittävästi havaintoja kokeilu- ja kontrollikoulujen oppilaiden keskipitkän ja pitkän aikavälin tulemista. Projektin osana tästä interventiosta on kehitetty myös versio, joka soveltuu osaksi koulutoimen peruspalveluita. Tätä versiota sovelletaan parhaillaan yhden suomalaisen kaupungin kouluissa. Projekti on tuottanut tutkimustietoa oppimistulosten alueellisista ja sosioekonomisista eroista sekä niiden trendeistä. Lisäksi projektissa on analysoitu nuorisotakuun, maahanmuuttajien kotouttamisohjelman sekä toisen asteen koulutukseen pääsyn vaikutuksia erilaisiin sosiaalisiin tulemiin. Projektissa kehitetyn intervention vaikutuksista on analysoitu vaikutuksia oppilaiden minäpystyvyyteen ja motivaatioon. Rekisteritulemien osalta intervention vaikutusten tutkimus jatkuu rahoituskauden päätyttyä.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?