Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Konsortiohanke “Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana” tarjoaa uuden ja laaja-alaisen näkökulman eriarvoisuuksien pitkän aikavälin muutoksien ja eriarvoisuuteen liittyvien mekanismien ymmärtämiseksi. Hankkeessa analysoidaan talouteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää eriarvoisuutta sekä mahdollisuuksien eriarvoisuutta elämänkuluissa. Hanke tuottaa uutta tietoa eriarvoisuuden eri muodoista ja niiden välisistä mekanismeista. Eriarvoisuutta tutkitaan tuloissa, varallisuudessa, kulutuksessa, koulutuksessa, terveydessä, luottamuksessa, huono-osaisuudessa ja perheellistymisessä. Hankkeessa sovelletaan kokonaisvaltaista viitekehystä, joka mahdollistaa ratkaisukeskeisen tutkimusotteen. Siinä paikannetaan keskeiset eriarvoisuuteen vaikuttavat politiikan osa-alueet ja se tuottaa sovellettavissa olevia suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi. Eriarvoisuuden mekanismeja tutkittaessa hanke hyödyntää ainutlaatuisia pitkittäisaineistoja ja kehittyneitä tilastomenetelmiä.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

TITA tuotti laaja-alaista tietoa eriarvoisuuden muutoksista ja sitä aiheuttavista mekanismeista. Esimerkkejä tuloksista: Perhetaustan yhteys koulutusvalintoihin on voimistunut. Vanhempien koulutustaso on yhteydessä erityisesti siihen, jatkaako nuori peruskoulun jälkeen lukioon. Lapsettomuus on Suomessa yleisintä vähän koulutetuilla ja yleistynyt etenkin vähän koulutetuilla naisilla. Lasten saaminen kytkeytyy parisuhdehistoriaan: lähes puolet lapsettomista ei ole koskaan asunut kumppanin kanssa. Työttömyys ja työkyvyttömyys kietoutuvat voimakkaasti yhteen. Työttömien työkykyä tulisikin tukea nykyistä paremmin. Varhain päivähoitoon menneet lapset kouluttautuvat pisimmälle. Vanhempien koulutustausta ei selitä eroa kokonaan. Laadukas varhaiskasvatus voi siis edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa. Perustulokokeilun työllisyysvaikutukset olivat vähäisiä, mutta toimeentulo, luottamus, hyvinvointi ja psyykkinen terveys koettiin paremmaksi. TITA osallistui kokeilun suunnitteluun ja arviointiin.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?