Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (CHILDCARE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Tutkimushankkeessa pureudutaan tasa-arvon toteutumiseen kuntien päivähoito- ja esiopetuspalveluissa sekä lastenhoidon tukien järjestelmässä. Hankkeessa analysoidaan, miten nykyinen palvelujärjestelmä ja sen kunnallinen vaihtelu suuntaavat vanhempien lapsen hoidon ratkaisuja ja tämän myötä lasten varhaiskasvatukseen osallistumista. Samalla kun lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus painottaa varhaiskasvatuksen merkitystä, valtio ja lukuisat kunnat tukevat kotihoitoa ja muita kunnallisten palvelujen ulkopuolisia hoitomuotoja taloudellisin tuin. Käytännössä hoitopalvelujen järjestämisessä ja lastenhoidon tuissa onkin huomattavia eroja kuntien välillä. Hanke selvittää alueellista sekä perheiden, vanhempien ja lasten välistä tasa-arvoa. Tutkimus toteutetaan kymmenen kunnan alueella monimenetelmäisenä seurantatutkimuksena. Yhteistyössä kuntien kanssa pyritään konkreettiseen palvelujen kehittämiseen. Muita yhteystyötahoja ovat muun muassa Kuntaliitto ja Lapsiasiainvaltuutettu.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

CHILDCARE-konsortiossa on tarkasteltu, millaisia yhdenvertaisuuden kysymyksiä liittyy kuntien vaihteleviin lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestelmiin erityisesti, kun katsotaan perheiden lastenhoidon ratkaisuja, lasten varhaiskasvatukseen osallistumista ja sukupuolten tasa-arvoa työn ja perheen yhteensovittamisessa. Määrällisiä ja laadullisia pitkittäisaineistoja hyödyntäen hanke on tuottanut kansainvälisissä ja kotimaisissa julkaisuissa uutta tietoa kuntien lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuspalvelujen politiikkojen jännitteistä; yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskunnan valikoitumisesta; perheen sosioekonomisen taustan merkityksestä lastenhoidon ratkaisuissa; ja huoltajien hoivavastuun jakautumisesta. Hankkeessa on tehty yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa, ja sen tutkijat ovat osallistuneet aktiivisesti keskusteluihin lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestelmien kehittämisestä kunnissa ja kansallisesti.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?