Rådet för strategisk forskning valde ut konsortier till andra utlysningssteget inom temana vatten och demokrati

14.5.2024

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beslutat att inbjuda 29 konsortier till andra steget av RSF-programutlysningen. Ungefär hälften av de preliminära ansökningarna gick vidare till andra steget. Besluten fattades utifrån projektens lämplighet med tanke på programmens teman och mål samt deras uppskattade potential till vetenskapligt och samhälleligt genomslag.

Till programmet Demokratins framtid (DEMOC) inkom 37 ansökningar, varav 15 valdes till det andra steget. Till programmet Vatten för välfärd, säkerhet och fred (WAWE) inkom i sin tur 22 ansökningar, varav 14 inbjuds till det andra steget.

Två forskningsteman av stor samhällelig betydelse

Med start i slutet av 2024 kommer de sexåriga forskningsprogrammen att fokusera på två forskningsämnen av stor samhällelig betydelse. RSF-programmet Vatten för välfärd, säkerhet och fred (WaWe) fokuserar på vatten och vattenresurser som en samhällsfråga. Vatten är en väsentlig del av välfärden, försörjningstryggheten och den hållbara utvecklingen. Ett viktigt mål inom RSF-programmet Demokratins framtid (DEMOC) är att stärka demokratin, delaktigheten, likabehandlingen och förtroendet i samhället.

De egentliga ansökningarna bedöms i två olika paneler: den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga relevans och kvalitet, den andra bedömer deras samhälleliga relevans och genomslag. Enligt en preliminär tidtabell kommer RSF att välja projekten till programmen i november.

RSF kommer även att finansiera programdirektörer på deltid för programmen. Programdirektörerna har till uppgift att stödja programhelheten och främja vetenskapligt och samhälleligt genomslag mellan programmen. Mer information om programdirektörsutlysningen ges i maj på den strategiska forskningens webbplats. Utlysningen öppnar i juni.

Mer information

Demokratins framtid (DEMOC)

  • vetenskapsrådgivare Katri Huutoniemi, tfn 0295 335 195

Vatten för välfärd, säkerhet och fred (WAWE)

  • ledande vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?