Temaenkäten om strategisk forskning 2023 har avslutats – tack för bra förslag och en rik diskussion!

3.11.2023

Vår enkät om förslag till nya teman för den strategiska forskningen har avslutats. Inom utsatt tid fick vi in över 130 förslag till stöd för rådet för strategisk forsknings (RSF) temaarbete. Totalt över 400 personer loggade in på enkäten, mellan vilka det fördes en aktiv diskussion.

Vi tackar varmt alla som deltagit i enkäten för de nya temaidéerna och för den konstruktiva diskussion som förts för att utveckla dem. Ett aktivt deltagande i processen bidrar till att ta fram högklassiga temaförslag och att överväga idéer från många olika perspektiv bidrar till att fördjupa och berika dem.

Samtliga förslag och kommentarer granskas som en del av RSF:s temaberedning. Beredningen av temana fortsätter nu vid RSF och i början av 2024 med en workshop för intressentgrupper. Dessutom ordnar rådet som vanligt ett offentligt samråd i maj 2025, där intresserade har möjlighet att höra rådets synpunkter på elementen i temautkastet och kommentera utkastet till temaförslag. Efter evenemanget beslutar RSF det temaförslag som överlämnas till statsrådet för beslut. På basis av statsrådets temabeslut bereder RSF hösten 2024 de program för strategisk forskning som inleds 2025 samt deras utlysningar.

Mer information

Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)aka.fi 

Har du frågor eller synpunkter?