Mot en bättre framtid – föreslå teman för 2024 års program för strategisk forskning

11.10.2022

Den 11 oktober öppnar rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi en öppen webbenkät för att samla in förslag till temaområden för 2024 års program för strategisk forskning. RSF beviljar finansiering för långsiktig och vetenskapligt högklassig forskning som söker lösningar på betydande utmaningar i det finländska samhället.

Enkäten kan besvaras 11.10–3.11.2022.

Hurdant är ett bra tema?

Genom enkäten strävar man efter att identifiera teman som 

  • är centrala utmaningar med tanke på Finlands framtid
  • förutsätter flervetenskaplig forskning då ny kunskap tas fram
  • är horisontella och i stor utsträckning berör olika delområden i samhället
  • är tillräckligt olika i förhållande till tidigare års teman.

Inom ramen för temaberedningen eftersträvas dessutom utveckling av nya, förutseende kunskaps- och forskningskombinationer samt en viss långsiktighet som bär under hela den sexåriga programperioden. I temaenkäten söks inte enskilda forskningsämnen utan mångvetenskapliga helheter som uppfyller ovannämnda kriterier för ett bra tema. Det är också bra att beakta hurdana forskningsfrågor som redan har finansierats inom RSF-program.

Temaberedningen är ett slags framsynsarbete. Målet är att identifiera samhälleliga kunskapsbehov och teman som sträcker sig långt in i framtiden och som kräver ny mångvetenskaplig och genomslagskraftig forskning för att bygga upp en bättre framtid.

Lämna förslaget senast 3.11

Temaförslagen ska lämnas in via enkätplattformen Viima senast den 3 november.

Viima gör det möjligt att lämna in egna förslag men också kommentera och diskutera andras förslag. Förhoppningen är att diskussionen i bästa fall med ett proaktivt grepp ska leda till förslag som identifierar framtida utmaningar och som fördomsfritt förenar olika synvinklar och vetenskapsgrenar. Man kan också lägga till hashtaggar till förslagen. Det gör att man kan granska förslag även efter ämne.

RSF kommer att utnyttja de förslag som nu samlas in vid beredningen av kommande program. De insamlade förslagen kan också användas vid planeringen av RSF:s och Finlands Akademis program under kommande år. Materialet förvaras vid Finlands Akademi för eventuell fortsatt användning. Materialet arkiveras så långt möjligt också vid Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) för att eventuellt användas senare inom forskning och undervisning. Allt material som arkiveras hos FSD anonymiseras. Finlands Akademi och RSF har rätt att redigera och/eller radera förslag.

För att du ska kunna delta i enkäten måste du antingen skapa ett Viima-konto eller logga in t.ex. via ditt LinkedIn- eller Google-konto.

Gå till temaenkäten

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?