Temana för nästa års strategiska forskningsprogram har fastställts – utlysningstexten publiceras i november

9.10.2020

Statsrådet har fattat beslut om 2021 års temaområden för nästa års strategiska forskningsprogram.

De tre temana är:

  • förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar
  • förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv
  • pandemier som utmaning för samhället.

Välfärd är en övergripande prioritering i alla tre temaområden.

Rådet för strategisk forskning (RSF) ska utifrån temana lansera fleråriga forskningsprogram. RSF:s ordförande, professor Kimmo Nuotio berättar att RSF förbereder sig på att öppna ett program för varje temaområde.

”Temana bildar tillsammans en intressant helhet och jag tror att forskarna hittar också sådana aspekter inom temana som vi inte ens har tänkt på. Aktualiteten hos temana saknas åtminstone inte, och behovet av information är uppenbart”, säger Nuotio.

RSF beviljar finansiering för långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som på ett flervetenskapligt och interaktivt sätt ska finna lösningar på betydande utmaningar och problem i det finländska samhället. RSF förväntar sig att de projekt som väljs ut till programmen inbegriper en aktiv växelverkan mellan kunskapsproducenter och kunskapsanvändare under hela forskningens livscykel.

Enligt en preliminär uppskattning kommer utlysningstexten och anvisningarna att publiceras i slutet av november på Finlands Akademis webbplats. Utlysningens första steg är öppen ungefär fram till mitten av januari 2021.

Mer information

Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar:

  • vetenskapsrådgivare Krista Nuutinen, tfn 029 533 5043, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv:

  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Pandemier som utmaning för samhället:

  • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?