Ny webbplats för strategisk forskning

6.10.2020

Webbplatsen för strategisk forskning, www.strategiskforskning.fi, har förnyats. Den nya webbplatsen beaktar bl.a. tillgänglighetskraven för digitala tjänster. Målet har även varit att webbplatsens användare lättare ska hitta det de söker efter.

På startsidan lyfts tydligt fram viktigt innehåll för olika målgrupper och en ny megameny gör det lättare att söka innehåll. Webbplatsen har två huvuddelar: Strategisk forskning och För sökande och projekt. Under Strategisk forskning finns en ny sida, För kunskapsanvändare, som är speciellt riktad till beslutsfattare, beslutsberedare och andra som kan utnyttja forskningsbaserad kunskap. Också Finlands Akademis webbplats har förnyats; se www.aka.fi/sv.

Om du hittar något som blivit fel eller tycker att något saknas på de nya sidorna kan du höra av dig till strateginentutkimus@aka.fi.

Mer information

  • projektsekreterare Helen Metsä, tfn 0295 335 063
  • kommunikationsplanerare Anna Oravakangas, tfn 0295 335 039

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?