89 ansökningar till första steget av RSF:s utlysning

15.1.2020

Första steget av rådet för strategisk forsknings (RSF) utlysning gällande programmen för år 2019 stängde på onsdagen den 15 januari. RSF utlyste finansiering inom två nya program och totalt inkom 89 ansökningar. Inom programmet Klimatförändringen och människan (Climate) inkom 37 ansökningar och inom programmet Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande (Literacy) inkom 52 ansökningar.

Vad händer sedan?

Bedömningspaneler kommer att bedöma de preliminära ansökningarnas samhälleliga relevans, genomslag och vetenskapliga kvalitet samt hur de passar in på programmens mål. Senast i slutet av mars fattar RSF sedan beslutet om vilka projekt som går vidare till utlysningens andra steg.

Har du frågor eller synpunkter?