Demokratiakorjaamo 2023: Demokratia kriiseissä

Ajankohta
29.5.2023
Paikka POOL Toimistohotelli, Helsinki sekä verkossa
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu viimeistään 21.5. Ilmoittautumislinkit tapahtuman tiedoissa alla

Kutsumme kaikki suomalaisen demokratian tilasta ja kehittämisestä kiinnostuneet kuulemaan ajankohtaisesta tutkimuksesta ja keskustelemaan aiheesta "Demokratia kriiseissä".

demokratiakorjaamo2023.jpg

Aika: 29.5.2023 klo 13.00–16.00
Paikka: POOL Toimistohotelli, Siltasaari 10 (osoite: Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki) ja verkossa

Demokratioiden toimivuutta haastavat nyt samanaikaiset poliittiset, sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset kriisit, joilla on laajoja vaikutuksia yksilöihin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Ilmastonmuutos ja koronapandemia ovat esimerkkejä kriiseistä, jotka koettelevat yhteiskunnan kykyä ratkoa asioita demokraattisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti sekä yhteistyössä toisten kanssa.

Tutkimusten mukaan koronapandemia syvensi eri väestöryhmien eroja hyvinvoinnissa ja yhteiskunnallisessa osallisuudessa. Merkittävä osa pandemian kuormasta näytti kasautuvan heille, jotka olivat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Samoin ilmastonmuutoksen seuraukset näyttävät kohtelevan eri väestöryhmiä hyvin eri tavoin. Tämä pakottaa pohtimaan, miten kriisit ja niihin liittyvä eriarvoistuminen vaikuttavat yhteiskunnalliseen osallisuuteen, luottamukseen ja turvallisuuteen.

Jo viidettä kertaa järjestettävä Demokratiakorjaamo on strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmien yhteinen tapahtuma, jossa esitellään uusinta tutkimusta ja keskustellaan näkökulmista suomalaisen demokratian kehittämiseksi.

Kaikille avoin tilaisuus sisältää paneelikeskustelun, työpajoja ja loppukeskustelun.  Paneelikeskustelua ja kahta työpajoista voi seurata myös etänä.

Tapahtuman järjestäjinä ovat STN-tutkimusohjelmat:

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu paneelikeskusteluun ja/tai yhteen työpajaan viimeistään 21.5.2023:

Ilmoittaudu lähiosallistujana: https://link.webropolsurveys.com/EP/029B10E6E7DF0592
Ilmoittaudu etäosallistujana: https://link.webropolsurveys.com/EP/1008ECE23A46C2B2

Ohjelma

13.00 Alkusanat (Sirkus 1+2)
13.10-14.00 Paneelikeskustelu: Onko kriisi väistämättä myös demokratian kriisi? (Sirkus 1+2)
14.00-14.30 Kahvi (POOL Lounge)
14.30-15.45 Rinnakkaiset työpajat
15.45- 16.00 Yhteenveto ja loppusanat (Sirkus 1-2)

Paneelikeskustelu: Onko kriisi väistämättä demokratian kriisi? 

Tilaisuuden paneelikeskustelu käsittelee demokratian ja kriisien ydinkysymyksiä erityisesti koronapandemian oppien näkökulmasta. Minkälaisen haasteen normaalista poikkeava tila asettaa demokratialle ja hyvälle hallinnolle ja poikkeaako tämä esimerkiksi ympäristökriisiin ja globalisaation tuottamista haasteista? Mikä oikeastaan on kriisi ja ovatko kriisit normalisoitumassa osaksi jokapäiväistä elämäämme? Mitä konkreettisia haasteita ja muutoksia koronakriisi aiheutti demokraattisissa päätöksenteossa sekä kansalaisten osallistumisessa ja luottamuksessa? Mitä olemme oppineet kriiseistä ja niiden vaikutuksista demokratiaan?

Paneeliin osallistuvat professori Jari Stenvall ja dosentti Tuuli Hirvilammi (Tampereen yliopisto, STEER-ohjelma), apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi (Helsingin yliopisto, PANDEMICS-ohjelma) sekä neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson oikeusministeriöstä.  Paneelin juontaa ohjelmajohtaja Mika Nieminen strategisen tutkimuksen STEER-ohjelmasta.

Työpajat

Käytännönläheisissä työpajoissa tutkijat ja tiedon hyödyntäjät pohtivat demokratian kytkeytyviä osallisuuden, eriarvoistumisen ja luottamuksen teemoja.

Käsiteltäviä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Miten koronakriisi vaikutti nuorten äänen ja kokemusten kuulumiseen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja koronakriisiä koskevassa keskustelussa?
  • Miten kriisien aiheuttama eriarvoistuminen uhkaa demokratiaa? Miksi yksinäisyys ja ulkopuolisuus voivat johtaa väkivaltaan?
  • Miten korona-ajan rajoitukset onnistuivat perusoikeusnäkökulmasta? Millaisia vaikutuksia kriisillä oli haavoittuvassa asemassa oleviin?
  • Millä tavalla kansalaisia osallistava kanssatutkimus voisi edistää poliittisia kansalaisoikeuksia?

Lisätietoja

  • ohjelmajohtaja Marjo Kurki, etunimi.sukunimi(at)itla.fi
  • ohjelmajohtaja Mika Nieminen, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi
  • ohjelmajohtaja Anne-Christine Ritschkoff, anne-christine.ritschkoff(at)vtt.fi
  • työpajat ja ilmoittautumiset: Kaisa Lamminen, etunimi.sukunimi(at)itla.fi, p. 0407782826

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?