Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (ALL-YOUTH)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Tämän hetken suurimpia haasteita Suomessa ovat aktiivisen kansalaisuuden tielle kasaantuneet monenlaiset esteet. Etenkin 16-25-vuotiaiden nuorten poliittinen epäluottamus ja turhautuminen ovat lisääntyneet, mikä näkyy muun muassa alhaisena äänestysaktiivisuutena ja kritiikkinä yhteiskuntaa kohtaan. Tämä voi horjuttaa yhteiskunnan tasapainoa ja vaikuttaa kielteisesti myös kestävään kasvuun. Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja toisaalta niiden tiellä olevia esteitä ei tunnisteta. Monitieteisessä ALL-YOUTH -hankkeessa tutkitaan nuorten omia kestävän tulevaisuuden, kasvun ja hyvinvoinnin visioita. Edellä kuvattuihin haasteisiin vastaamiseksi tutkimushanke nostaa esiin kolme keskeistä kestävän kasvun edellytystä: hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaaliset innovaatiot sekä biotalouden. Nuorilla on strategisesti keskeinen asema yhteiskunnan kehittämisessä kaikilla näillä alueilla.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?