Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat (HEALTH)

Teemassa tehtävässä tutkimuksessa erityistä huomiota kiinnitetään ihmisten käyttäytymistä pysyvästi muuttaviin mekanismeihin, jotka hyödyntävät tieteellisessä tutkimuksessa viime vuosikymmeninä saatuja tuloksia. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa on runsaasti tarjolla, mutta suomalaiset eivät omaksu elämäntapoihinsa liittyviä suosituksia, eikä tietoa hyvinvointia ja terveyttä edistävistä elämäntavoista osata riittävästi hyödyntää. Erilaisten ryhmien tunnistaminen, niiden kiinnostuksen kohteiden ja motivoivien tekijöiden selvittäminen ovat teeman kannalta avainasemassa. Kansainvälinen konteksti ja yhteistyö ovat tärkeitä: millaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä menestyksellisiä toimenpiteitä muualla on tehty, mitä niistä on opittu ja mitä voisi siirtää tai soveltaa Suomeen.

Teemassa tehtävällä tutkimuksella lisätään tietoa siitä, miten voimavaroja voidaan siirtää sairauksien hoidosta niiden ehkäisyyn ja terveys- ja hyvinvointitiedon saaminen erilaisia ryhmiä parhaalla tavalla puhuttelevaan ja motivoivaan muotoon siten, että se omaksuttaisiin ja se muuttuisi pysyväksi hyvinvoinniksi ja terveydeksi elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Lisäksi tutkimukseen voi sisältyä julkisen vallan vastuut ja mahdollisuudet ja eri ohjauskeinojen ja ratkaisujen vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys, sekä tavat kannustaa terveellisiin elämäntapoihin ja valintoihin ja saada yksilö ottamaan enemmän vastuuta omasta terveydestään.

Hankkeet:

Stop Diabetes – tiedosta ratkaisuihin (StopDia)
Konsortion johtaja Jussi Pihlajamäki, Itä‐Suomen yliopisto

Konsortion kokoonpano: Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VTT Oy

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work)
Konsortion johtaja Jaana Laitinen, Työterveyslaitos

Konsortion kokoonpano: Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Kölnin yliopisto

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ)
Konsortion johtaja Marja Vaarama, Itä‐Suomen yliopisto

Konsortion kokoonpano: Itä‐Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä (APEX)
Konsortion johtaja Andre Sourander, Turun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, IWK Health Centre

Lisätietoja

  • ohjelmajohtaja: erikoistutkija, dosentti Eveliina Saari, etunimi.sukunimi(at)ttl.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?