Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Konsortion tavoitteena on tuottaa tutkimusnäyttöperusteiset ohjeet työpaikkaterveyden edistämiseen. Työpaikat yhteistyössä työterveyshuoltojen kanssa voivat motivoida työntekijöitä terveellisiin elintapoihin työkyvyn, työstä palautumisen ja työturvallisuuden näkökulmista. Räätälöidyistä, ammatin vaatimusten ja työn kuormittavuuden kannalta optimaalisista elintavoista tarvitaan tietoa, jota analysoimme olemassa olevista aineistoista. Ohjaus, myös videovälitteisesti, on keino edistää muutosta. Tutkimme, mikä ohjauksessa edistää muutosta vaikutettaessa ryhmien muutokseen, kulttuuriin ja sosiaaliseen tukeen. Suostuttelevat teknologiat tarjoavat myös uuden mahdollisuuden. Kehitämme ja vertaamme teknologiaintervention vaikutuksia mm. ohjaukseen erityisesti mikroyrittäjien työpaikkaterveyden edistämisen vertailututkimuksessa. Arvioimista varten tutkimme pienyrityksille sopivia taloudellisia vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Tutkimus keskittyi terveyden edistämiseen työpaikoilla näkökulmasta, jossa yhdistyvät työkyvyn, työstä palautumisen ja työturvallisuuden edistäminen. Monitieteinen konsortio tuotti näyttöön perustuvat Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -suositukset (https://www.ttl.fi/mars-matkalle-terveytta-tyopaikoille/) analysoimalla kansallisten suositusten puutteita ja tuottamalla systemaattisia katsauksia terveyden edistämisen vaikuttavista keinoista. Konsortio on räätälöinyt suositukset myös vähän tutkitulle ja haavoittuvalle mikroyrittäjien ammattiryhmälle, paikantaen tehokkaimpia näyttöön perustuvia ohjausmenetelmiä, kehittäen suostuttelevaa teknologiaa muutosmotivaatiota tukemaan sekä tutkien tuloksellisten työpaikkaterveyttä edistävien toimien taloudellisia indikaattoreita. Myös terveyden edistämisen toimien arviointia
varten on kehitetty välineitä työpaikoille. Terveyden edistämisen suositukset on yhteiskehitetty yhdessä sidosryhmien ja kentän toimijoiden kanssa. Ne on levitetty laajalle yleisölle ja sidosryhmille valtakunnallisten kampanjoiden, viestinnän sekä koulutusten avulla.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?