Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Konsortio kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus kohdistuu riskiryhmiin: nuoret jotka eivät ole koulutuksessa, työssä eivätkä ammatillisessa harjoittelussa, työmarkkinatuen varassa olevat henkilöt, aikuiset turvapaikan hakijat joilla on oleskelulupa, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen monikäyttäjät. Silti tuloksia voidaan soveltaa myös kaikille suunnattuun toimintaan. Kehitettävät mallit perustuvat kokonaisvaltaisen, mahdollistavan ja osallistavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen konseptiin, jossa hyödynnetään sosiaalisen markkinoinnin eri menetelmiä ja integroidaan sosiaali- ja terveyspalvelut osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Mallit kehitetään ja testataan julkisen, yksityisen ja vapaaehtoissektorin yhteistyönä kolmella sotealueella (Eksote, Siun Sote ja KS-SOTE 2020) sekä Kouvolan ja Vantaan kaupungeissa. Mallien kustannus-vaikuttavuus arvioidaan. Hanke tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja keskinäismekanismeista, sekä kehittää politiikkasuosituksia ja strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ, 2016-2019) -hanke testasi empiirisesti eri väestöryhmien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sen edellytyksiin liittyvää teoreettista viitekehystä (sosiaalinen laatu, elämänlaatu). Hankkeessa kehitettiin sosiaalisen markkinoinnin työkalujen avulla viitekehykseen perustuvia toimintamalleja heikommassa asemassa olevien ryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi ja eriarvoisuuden kaventamiseksi sekä tutkittiin näiden mallien vaikuttavuutta sekä kustannus-vaikuttavuutta. Lisäksi hanke kehitti kypsyysanalyysimallin tukemaan kuntien ja alueiden hyvinvoinnin edistämisen strategiatoimien vaikuttavuuden arviointia.  Tuloksien perusteella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuutta voidaan lisätä ottamalla käyttöön kokonaisvaltainen lähestymistapa hyvinvointiin ja sen edellytyksiin. Osallistavien työmenetelmien avulla voidaan kehittää vaikuttavia ja kustannus-vaikuttavia toimintamalleja heikommassa asemassa oleville ryhmille. Kypsyysanalyysimallin avulla alueet ja kunnat voivat parantaa ja seurata heidän strategityönsä vaikuttavuutta.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?