Kasvava mieli: Koulutukselliset transformaatiot kestävän yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tueksi (Growing Mind)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Kasvava mieli: Kasvatukselliset transformaatiot yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tukemiseksi digitaalisena aikakautena -hankkeen tarkoituksena on tukea suomalaisten koulujen ja opettajien uudistumista korkeatasoisen akateemisen tutkimuksen tuella. Nuorten myönteinen kehitys on tulevaisuuden kestävän kasvun tärkein voimavara, jota hanke tukee 6 työpaketin välityksellä, joka liittyvät 1) nuorten kehitykseen ja digitaaliseen osallistumiseen liittyvän pitkittäisaineiston keräämiseen ja aivotutkimuksiin, 2) nuorten oppimista voimaannuttaviin interventioihin, 3) oppimista innostavien keksimis- ja peliprojektien toteuttamiseen, 4) uuden sukupolven oppimisanalytiikan kehittämiseen, 5) opettajien osaamisen ja koulun systeemisen kehityksen tukemiseen ja 6) tutkija-opettaja kumppanuuteen perustuvien osallistavien vuorovaikutustapahtumien järjestämisenä. Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin opetusviraston digitalisaatioprojektin ja valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?