Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

CICAT2025 pyrkii vauhdittamaan Suomen strategista kansallista tavoitetta olla johtava kiertotalouden maa vuoteen 2025 mennessä. CICAT2025 tukee kiertotalouden toimijoiden siirtymää innovaatioista kohti tuottavaa liiketoimintaa. Tutkimalla kiertotalouden teknologisia, liiketoiminnallisia, lainsäädännöllisiä sekä kulttuurisia katalyyttejä hanke tuo uutta tietoa niiden yhteisvaikutuksista tukeakseen uuden liiketoiminnan syntymistä. Monitieteinen konsortio yhdistää osaamista teknologiasta, liiketoiminnasta, politiikasta, taiteesta, lingvistiikasta, lainsäädännöstä sekä sidosryhmävuorovaikutuksesta. Hankkeen tuloksina syntyy uutta tieteellistä tietoa ja käytännön työkaluja päättäjien ja kiertotalouden asiantuntijoiden käyttöön. Hanke ajoittuu ajalle 2018-2023 ja sen budjetti on 5,95 M€. Hanketta toteuttavat Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?