Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) -hanke yhdistää ihmisten kokonaisliikunnan objektiivisen mittaamisen interventioihin, joilla pyritään lisäämään liikunnan määrää ja edistämään siirtymistä autoilusta kestäviin kulkutapoihin, kuten kävelyyn ja pyöräilyyn. Uutta tietoa tuo tapa, jolla mittaukset yhdistetään kansallisten henkilöliikennetutkimusten aineistoihin ja yhdyskuntarakenteen tietokantoihin. Yhdyskuntarakenne ja liikkumisen uudet palvelut luovat perustan liikkumisvaihtoehdoille, joista ihmiset voivat valita. Hankkeessa tutkitaan myös ihmisten käyttäytymisen muutoksen taustalla olevia ja arjen valinnoissa näkyviä motiiveja ja tunteita. Tuotettu trenditieto ja skenaariot ovat kiinnostavia liikuntaliiketoiminnan kannalta, mutta myös liikkumisen palveluita tarjoavien ja infrastruktuuria rakentavien toimijoiden kannalta. Hankkeessa törmäytetään aihepiiriin kytkeytyviä yllättäviäkin toimijoita synergiaetujen löytämiseksi.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?