Luotettavien ja syrjimättömien digitaalisten julkispalvelujen suunnittelu maahanmuuttajille (Trust-M)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Trust-M -projekti pyrkii parantamaan maahan muuttavien integraatiota kehittämällä tekoälyä sekä keskustelevia käyttöliittymiä ja puhepohjaista vuorovaikutusta hyödyntäviä digipalveluja. Näin voidaan tukea yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä vahvistaa työmarkkinoiden resilienssiä ja taloudellista elinvoimaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Monet maahanmuuttajat eivät koe nykyisiä digitaalisia julkisia palveluita saavutettaviksi tai luotettaviksi monista syistä. Tämä edellyttää tieteellistä ymmärrystä siitä, kuinka luottamus ja tasa-arvo käsitetään sekä miten ihmisoikeudet toteutuvat nykyisissä maahanmuuttavia tukevissa digitaalisissa julkispalveluissa. Espoon kaupunki toimii hankkeen vuorovaikutuspartnerina ja varmistaa onnistuneen palvelukehityksen ja sosiaalisen vaikuttavuuden. Projektin tulosten avulla voidaan tarkoituksenmukaisella digitalisaatiolla tukea kulttuurista integraatiota eri kunnissa. 

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?