Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella (DECA)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Nopeasti muuttuneet tiedon ja informaation infrastruktuurit haastavat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvallisuuden ja keskinäisen luottamuksen käytännöt. Tämä vahvistaa olemassa olevia ja luo uusia eriarvoisuuksia. Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella -konsortio (DECA) tutkii yhteiskunnan tiedollisia järjestelmiä ja käytänteitä sekä niitä murentavia episteemisiä haittoja yksilöiden, instituutioiden ja digitaalisten infrastruktuurien tasoilla. Konsortio ja sen sidosryhmäpartnerit kehittävät uusia menetelmiä ja käytäntöjä, jotka tukevat yksilöiden episteemisiä oikeuksia: oikeutta tulla kuulluiksi, oikeutta luotettavaan tietoon ja osallisuutta tiedon tuotantoon. Konsortion työ tukee suomalaisen yhteiskunnan kykyä tehdä tietoon perustuvia poliittisia päätöksiä.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?