Algoritmisten systeemien murtumat ja uudet alut (REPAIR)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

REPAIR-konsortio tutkii luottamusta ja turvallisuutta algoritmien aikakaudella rakentamisen ja uudistamisen näkökulmasta. Monet käytänteet ja rakenteet tulevat näkyviksi vasta rikkoutuessaan, mikä antaa lähtökohdan algoritmisten järjestelmien korjaamiseen ja uudelleen ajatteluun. Tarjoamme tutkimukseen perustuvia käytännöllisiä malleja algoritmisten järjestelmien kokoamiseen ja tuemme järjestelmien kehittämistä tavoilla, jotka edistävät pohjoismaisen hyvinvointivaltion arvoja: yhdenvertaisuutta, avoimuutta, autonomiaa ja osallisuutta. Tuomme ihmiset ja yhteiskunnan tulevaisuusvisioiden keskiöön. Näin vaikutamme tapoihin, joilla teknologiahankkeita edistetään. Konsortio muodostuu sosiologian, antropologian, data-analytiikan, kuluttajatutkimuksen, tieteen ja teknologian tutkimuksen, tietojohtamisen, sosiaalipolitiikan, oikeustieteen ja käytännöllisen filosofian tutkijoista Helsingin ja Tampereen yliopistoista sekä LUT-yliopistosta. Vuorovaikutusta koordinoi Demos Helsinki.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?