Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa (COPE)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Työelämä on globaalissa murroksessa ja erityisen paljon haasteita tulevaisuudessa tulee kohdistumaan sosiaali- ja terveydenhuollon työhön valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä. Lisääntyvä digitaalisuus, monikulttuurisuus, ikääntyminen ja niukkenevat voimavarat tulevat muovaamaan työnteon tapoja ja työntekijöiden asemaa sekä aiheuttavat muutospaineita ammatilliseen osaamiseen. Hanke tuottaa tietopohjaa ja uusia työkaluja ratkaista näitä sosiaali- ja terveydenhuollon työelämän haasteita keskittymällä koulutukseen/elinikäiseen oppimiseen, hallintoon/johtamiseen, monikulttuurisuuteen, toimintatapoihin ja käyttäjäystävälliseen suunnitteluun sekä yhteiskehittämiseen. Hanke toteutetaan konsortion jäsenten välisenä yhteistyönä tiiviissä yhteistyössä useiden kuntien, palveluntuottajien, ministeriöiden, koulutuksen järjestäjien, alan verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Työelämä on globaalissa murroksessa ja erityisen paljon haasteita tulevaisuudessa kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon työhön muuttuvan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään liittyen. Digitaaliset palvelut, monikulttuurisuus, ikääntyminen ja niukkenevat voimavarat vaikuttavat työnteon tapoihin ja työntekijöiden asemaan sekä tarpeeseen ammatilliseen osaamiseen kehittämiseen. COPE-hanke on tuottanut tietopohjaa ja uusia työkaluja, joilla voidaan tukea sosiaali- ja terveydenhuollon työelämän haasteisiin vastaamista.  Hanke on keskittynyt koulutukseen/elinikäiseen oppimiseen, hallintoon/johtamiseen, monikulttuurisuuteen, toimintatapoihin ja käyttäjäystävälliseen suunnitteluun sekä yhteiskehittämiseen. Hanke toteutettiin THL:n, Aalto-yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyönä yhdessä useiden kuntien, palveluntuottajien, ministeriöiden, koulutuksen järjestäjien, alan verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?