Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen (Polkuja työhön)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Globaalit trendit, kuten teknologinen muutos ja tuotannon siirto ulkomaille, muokkaavat ammattirakenteita. Ammattirakenteiden muutoksen osaamiseen liittyvät seuraukset ovat poliittisesti erittäin merkittäviä, mutta huonosti ymmärrettyjä. Tutkimuksemme paljastaa nuorten koulu- ja tutkintovalintojen sekä IT-taitovaatimusten seuraukset. Se selvittää, mitä muutoksia tarvitaan uusien taitojen hankkimisen ja entisten uudistamisen tueksi työelämässä ja sen ulkopuolella: aikuiskoulutuksessa, aktiivisissa työmarkkinatoimenpiteissä sekä ammatillisen kuntoutuksen kaltaisissa institutionaalisissa järjestelyissä. Pelkät tutkimustulokset siitä, miten ammattirakenteiden muutos haastaa nykyiset ja tulevat työelämän taitovaatimukset, eivät kuitenkaan riitä. Aiomme myös välittää löydöksemme tärkeimmille sidosryhmille varmistaaksemme, että suomalaisen työelämän muokkaamisesta vastaavat tahot saavat ymmärrettävää ja paikkansapitävää tietoa, mukaan lukien konkreettisia ratkaisuja, päätöksenteon tueksi.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Ammattirakenteen muutos vaikuttaa työelämässä tarvittavaan osaamiseen. Polkuja työhön -hanke valaisee osaamisen muodostamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen liittyviä haasteita sekä esittää keinoja niiden ratkaisemiseksi.

Olemme tuottaneet perustietoa nuorten ikäluokkien kouluttautumisesta, koululaisten IT-taitojen tasosta ja kehittämistarpeista sekä nuorten pudokkaiden auttamiseen tarvittavista toimista. Olemme pureutuneet nuorten peruskoulun jälkeisiin koulutusvalintoihin ja -polkuihin sekä osoittaneet näiden vaikutuksen työelämässä menestymiseen. Olemme arvioineet aikuiskoulutuksen ja sen eri muotojen toimivuutta työelämässä pysymisen ja siihen palaamisen keinona. Olemme tunnistaneet, millaisia kompastuskiviä heikossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien tiellä on, sekä esittäneet ratkaisuja niiden pois raivaamiseksi työelämään johtavalta tieltä.

Hankkeen keskeisimmät tulokset on tiivistetty Työtä kohti -julkaisussa. Siihen on myös kerätty toimenpidesuosituksia, jotka tarjoavat arvokasta tietopohjaa eri sidosryhmille ja pääministeri Rinteen hallitusohjelman toimeenpanon tueksi.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?