Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä (Taidot työhön)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen muuttavat työn luonnetta. Muutoksiin sopeutuminen vaatii työntekijöiltä uusia kykyjä ja taitoja. Muodollisen koulutuksen tuottamien kvalifikaatioiden lisäksi käytännöllisten työelämätaitojen kuten IT-taitojen, kielitaidon sekä sosiaalisen kyvykkyyden kysyntä kasvaa. Avainkysymyksiä ovat, miten ikääntyvä työvoima pystyy sopeutumaan osaamisvaatimusten muutokseen, miten johtaminen tukee uudistumista, ja miten entistä heterogeenisemman työvoiman erilainen osaaminen saadaan tuottavaan käyttöön. Tässä projektissa arvioimme työelämän muutosten vaikutusta erilaisten kykyjen ja taitojen kysyntään. Lisäksi pyrimme arvioimaan, mitkä kriittiset työelämätaidot puuttuvat ryhmiltä, joilla on vaikeuksia sopeutua työelämän muutoksiin. Osana projektia toteutetaan ja arvioidaan interventio, jolla työelämän avaintaitoja pyritään päivittämään.

Hankkeen saavutusten kuvaus ohjelman loppuessa

Teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen muuttavat työn luonnetta. Muutoksiin sopeutuminen vaatii työntekijöiltä uusia kykyjä ja taitoja. Muodollisen koulutuksen tuottamien kvalifikaatioiden lisäksi käytännöllisten työelämätaitojen kuten IT-taitojen, kielitaidon sekä sosiaalisen kyvykkyyden kysyntä kasvaa. Avainkysymyksiä ovat, miten ikääntyvä työvoima pystyy sopeutumaan osaamisvaatimusten muutokseen, miten johtaminen tukee uudistumista, ja miten entistä heterogeenisemman työvoiman erilainen osaaminen saadaan tuottavaan käyttöön.

Tässä projektissa olemme tutkineet työelämän muutosten vaikutusta erilaisten kykyjen ja taitojen kysyntään. Lisäksi olemme arvioineet, mitkä kriittiset työelämätaidot puuttuvat ryhmiltä, joilla on vaikeuksia sopeutua työelämän muutoksiin. Osana projektia toteutettiin interventio, jolla kartoitettiin osallistujien työelämän avaintaitoja ja rohkaistiin osallistujia hakeutumaan koulutukseen, jossa avaintaitoja voitaisiin kehittää.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?