Turvallinen ja tasaveroinen energiajärjestelmä isolla aurinkoenergian osuudella (RealSolar)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

RealSolar tutkii strategioita, joilla energiajärjestelmään voi lisätä suuren määrän aurinkoenergiaa huolehtien verkon vakaudesta ja tehokkuudesta. Globaali aurinkoenergiakapasiteetti kasvaa nopeasti, ja aurinkoenergian voimakas kasvu on odotettavissa myös Suomessa. Aurinkoenergian tehokas integrointi Suomen energiajärjestelmään vähentää fossiili- ja tuontisähkön tarvetta. Pohjoisissa oloissa aurinkosähkön tuntituotantoprofiilia voidaan muokata huomattavan paljon. Aurinkoenergian skaalautuvuus mahdollistaa kannattavan tuotannon sekä yksittäisille rakennuksille että suurille voimalaitoksille. RealSolar kattaa koko skaalan yksittäisistä kansalaisista kansalliseen energiajärjestelmään simuloimalla erilaisia aurinkoenergiajärjestelmiä sekä sähköverkkoa. Tavoitteena on tuoda edullinen aurinkosähkö saataville, tulotasosta ja asumismuodosta riippumatta. RealSolar tuottaa uusia työkaluja ja toimintamalleja yhdessä muiden toimijoiden kanssa oikeudenmukaisen vihreän siirtymän toteuttamiseksi.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?