Ilmastoystävällinen, perusteltu ja kestävä H2-siirtymä (JustH2Transit)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

JustH2Transit on monitieteinen tutkimusaloite, jota johtavat kansallisen H2-ekosysteemin keskeiset asiantuntijat ja sen tarkoituksena on kiihdyttää uusiutuvan H2 siirtymistä Suomessa. Projektissa tarjotaan tieteeseen perustuvaa tietoa, joka tukee poliittista päätöksentekoa ja teknologian uudistamista, keskittyen ilmastoneutraaleihin ja kestäviin teknologioihin siirtymän nopeuttamiseksi. Projekti yhdistää monitieteellisen asiantuntemuksen ja organisaatiot, jotta tarjota kokonaisvaltainen näkemys H2 siirtymästä ja analysoida sen vaikutuksia energiaan, resursseihin, ilmastoon ja yhteiskuntaan. Projektissa keskitytään Suomessa runsaasti saatavilla olevan uusiutuvan energian ja biomassan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja siirtymää tuetaan ja nopeutetaan tieteeseen perustuvalla tiedon levittämisellä ja dialogilla teollisuuden, päättäjien ja yleisön kanssa. Projekti pyrkii kohti oikeudenmukaista siirtymää, jolla on teknologiset edut lisäämällä energiakokonaisjärjestelmien ja resurssien kestävyyttä.

Lisätietoja

  • Hankkeen verkkosivut
  • Konsortionjohtaja: Professori Marko Huttula, Oulun Yliopisto, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?