Ratkaisuja energiamurrokseen: Reilu, joustava ja resilientti energiajärjestelmä (FLAIRE)

FLAIRE tutkii kulutusjoustoon perustuvien ratkaisujen mahdollisuuksia ja esteitä kotitalouksissa ja kunnissa energiajärjestelmän muutosjouston lisäämiseksi. Kulutusjousto tarkoittaa sähkön käytön siirtämistä hetkiin, jolloin sähköä on paljon tarjolla. Kulutusjousto voi perustua myös energian kokonaiskulutuksen vähentämiseen. Molemmat joustoratkaisut voidaan toteuttaa joko automaation tai informaatio-ohjauksen avulla. FLAIRE tarkastelee erilaisia kulutusjoustoratkaisuja ja arvioi niiden toimivuutta ja hyväksyttävyyttä kotitalouksien näkökulmasta. Huomiota kiinnitetään eri kotitalouksien oikeudenmukaisiin mahdollisuuksiin hyödyntää näitä ratkaisuja, erityisesti haavoittuvissa ryhmissä. FLAIRE mallintaa ratkaisujen vaikutuksia Suomen energiajärjestelmän muutosjoustavuuteen. Keskeinen osa hanketta on ratkaisujen kokeileminen ja kuntien virtuaalivoimaloiden kehitystyö. Ratkaisuja ja muutospolkuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä kansalaisten ja keskeisten sidosryhmätahojen kanssa

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?