Yhteensopivat infrastruktuurit ja instituutiot resilientille ja oikeudenmukaiselle vihreälle sähköistymiselle (2IMATCH)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Konsortio tutkii, kuinka vihreä sähköistyminen voi tuottaa resilientimmän energiajärjestelmän ja yhteiskunnan yhä epävarmemmassa maailmassa. Vihreä sähköistyminen tarjoaa huomattavia resilienssietuja: se hyödyntää kotimaisia uusiutuvia resursseja, samalla kun järjestelmän verkostomainen rakenne yhdistelee tehokkaita suuria infrastruktuureja sekä pienempiä hajautettuja. Järjestelmä tuottaa kuitenkin uusia haavoittuvuuksia liittyen sähkönkäyttöön kaikkialla yhteiskunnassa, riippuvuuteen rajat ylittävistä sähkön siirtoyhteyksistä sekä suurista tietovirroista, ja uudesta energian geopolitiikasta. Etujen hyödyntäminen ja haavoittuvuuksien supistaminen vaatii uutta energiainfrastruktuuria sekä institutionaalista muutosta ja innovaatiota. Tätä edistääksemme yhdistämme asiantuntemusta energia- ja ympäristömallinnuksessa oikeus- ja politiikkatieteellisiin analyyseihin mukaan lukien tieteidenvälinen turvallisuustutkimus; sekä kestävään liiketoiminnan tutkimukseen.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?