Monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen kotoutuminen (MobileFutures)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Mobile Futures on monialainen, toimintalähtöinen tutkimushanke, jolla pyritään vaikuttamaan tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisen ja osallistavan suomalaisen yhteiskunnan luomiseen. Hanke ratkoo demografisiin muutoksiin – väestön ikääntymiseen ja työikäisen väestön supistumiseen – liittyviä haasteita tarjoamalla ratkaisuja siihen, miten Suomen hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan sopeuttaa muutoksiin. Hankkeen väittämä on, että luottamukseen perustuva yhteiskunta on kestävämpi kohtaamaan tulevaisuuden haasteita. Kansainvälinen muuttoliike voi osittain vastata demografisiin haasteisiin, mutta vain, jos yhteiskunnallinen valmius muuttoliikkeen lisäämiseen vahvistuu. Tähän päästään muokkaamalla Suomen lähestymistapaa kotoutumiseen keskittymällä koko yhteiskuntaan sekä parantamalla institutionaalista ja sosiaalista luottamusta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa hyödynnetään Living Lab -toimintamallia, jossa tutkijat ja yhteistyökumppanit kehittävät ratkaisuja yhdessä.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?