Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset (LIFECON)

Hankkeen tavoitteiden kuvaus toiminnan alkaessa

Tutkimushanke parantaa ymmärrystämme väestön ikääntymiseen ja sen aiheuttamiin hyvinvointivaltion kestävyysongelmiin liittyvistä syistä, seurauksista ja ratkaisuista. Keskitymme yksilöiden elämänkaaren eri vaiheisiin, eli perheenmuodostukseen, työelämään sekä terveyteen ja hoivan tarpeeseen elämän loppupuolella. Lisäksi keskitymme siihen, miten väestömuutokset vaikuttavat makrotalouteen ja julkiseen talouteen. Projektin konsortioon kuuluu Työterveyslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ja Helsingin yliopisto. Tutkimuksessa käytetään rekistereihin ja makrotason tietoihin perustuvia aineistoja sekä tilastollisia menetelmiä, jotka pystyvät luotettavasti arvioimaan aikatrendejä ja tekijöiden välisiä yhteyksiä. Projektiin otetaan mukaan vuorovaikutuskumppaneita tärkeistä sidosryhmistä. Projekti tarjoaa politiikkasuosituksia, jotka auttavat turvaamaan hyvinvointivaltion kestävyyttä sekä lisäämään yksilöllistä, yhteiskunnallista ja ylisukupolvista hyvinvointia.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?